شبکه چهار - 19 دی 1399

قدرت استفاده از "قدرت" (آغاز پایان سلطه غرب بر شرق)

همایش استحکام "ساخت درونی قدرت"- دانشگاه عالی دفاع ملی -94هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha