شبکه یک - 28 آذر 1399

پرستاران "تاریخ درد" ( زینب ع، مادر" انقلاب درزنجیر"،"عقل بنی هاشم")

ادای احترام به پرستاری در کوران "کرونا"_ نشست " نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری وپزشکی"_ میلاد زینب ع و روزپرستار _۱۳۹۸

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha