شبکه یک - 21 آذر 1399

یک دوراهی؛ از "ما نمی‌توانیم" تا "نوآوری و خودباوری" ("آذر ۳۲" و "اخگر ۹۹")

نشست ( دو خط موازی؛ "انقلاب" ، "انفعال" و خطر "حاجی واشنگتن"ها )_ روز دانشجو _ ۱۶ آذر ۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha