شبکه چهار - 14 آذر 1399

پدران دموکراسی از ولایت مطلقه می گویند-قسمت دوم- ( فراقانون "قانونی" ، "دیکتاتوری خوب" نیست )

نشست ("ولایت مطلقه فقیه" و "دولت مدرن")_ بمناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی_ ۱۳۹۵

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha