کارنامه کرونا (۲)

بلای جهانی کرونا جز ابعاد پزشکی، بلحاظ فرهنگی و حقوقی چگونه ارزیابی میشود ؟

حسن رحیم پور در کارنامه کرونا (۲) ،  به پرسشی مهم در باب عواقب فرهنگی و علمی کرونا در عرصه بین الملل ، پاسخ میگوید:

 

https://twitter.com/rahimpourazqadi

 

کارنامه کرونا (۲)

بلای جهانی کرونا جز ابعاد پزشکی،  بلحاظ فرهنگی و حقوقی چگونه ارزیابی میشود ؟

۱. درچنین بحرانهایی، کار اخلاق پزشکی  به تشریفات آکادمیک و سوگند بقراط و وجدان انتلکتوال ، دوا نمیشود. همه سوداگران دارو  و تاجران درد  و قاچاقچیان  جسم  و کارگزاران سقط جنین  و اتانازی و سازندگان بمب های میکروبی، به خدایان بقراط ، به آپولون و پاناکیا و همه الاهه ها سوگند رسمی را خورده بودند.
۲. پدیده هایی چون کرونا وقتی جدی تر شوند علوم تشریفاتی و پوشالی را از غیرپوشالی و کارآمد غربال خواهندکرد.
۳. به نقش فکر و ابزارمدرنیته در تولید بیماریهای جدید و جهانی ، نگاه دوباره خواهدشد.
۴. نقش تاریخی وبا و طاعون در زیرورو کردن های ژئوپولیتیک در هرم سیاست واقتصاد جهان ، دیده خواهدشد.
۵.  بازنگری درفلسفه علم و میزان صدق مفهوم "انقلاب علمی" و خوانش انتقادی "عصرروشنگری"،  و نقش امثال نیوتن و بیکن در تعریفی از علم که به عواقبش ملتزم نیست ، ۶. توجه دوباره به بیماریهای واگیردار ( حتی اگر جنگ میکروبی نباشد) و نسبت آن با حقوق بشر و محیط زیست و ابعاد منفی دهکده جهانی در جهانی سازی بیماریهای خطرناک ، گریرناپذیر میشود.
۷. توسعه آنارشیزم در اخلاق علمی ازطریق تبدیل هر ایده در فیزیک به یک بمب متافیزیک  که اساسا مقصدعلم را مشوش میکند ،
۸. ابهام در قدرت برنامه ریزی بشر که توان آن چیست و تا کجاست؟ و کدام مولفه ها تحت تاثیر انقلاب کرونایی درجهان بتدریج زیرسوال خواهدرفت. در درازمدت ، و بسته به ابعاد تلفات ، همچون ساختار "فلسفه اخلاق" و "فلسفه علم" ،  برنامه ریزی شهری و شهرسازی نیزبایدتحول یابد زیرا معنای همزیستی و معنای پیشرفت، دوباره اندازه گیری خواهد شد.
 بایدمنتظر ماند ودید چه  یقینهایی به شک وشکهایی به یقین بدل خواهدشد؟ از طاعون قرن شش و تاثیرش در روم بیزانس و کمی هم ایران ساسانی تا طاعون و وبای قرن ۱۴  که نیمی از مردم اروپا را کشت و موارد مشابه ، اثر انگشت خودراروی اخلاق و سیاست و اقتصاد و علم اروپا گذارد و هرضربه به علوم طبیعی ، دیریازود ، واکنشی در علوم مابعدالطبیعی داشت. ازمکانیک سماوی تا رنجهای انسانی و شرور زمینی و از دروغهای دیروز، که هربار به مصائب امروز و رنجهای فردا میانجامید و پس از هر فاجعه ، ابتدا شیمی، زیست شناسی ، متابولیزم مواد و ژنتیک  و پاتوفیزیولوژی و... زیر نگاه عصبی و متوقعانه دنیا قرارگرفتند و سپس بسیاری محکمات بشری هردوره به  آسانی و سرعت در دوره بعد می پکید و هر مدرنیته برای سنت پیشین ، یک سنت برای مدرنیته بعدی است پس هیچ مدرنیتی نمیتواند برای همیشه ، مدرن بماند.
اینک از سارس و ایدز و ابولا به ورژن جدید کرونا رسیدیم بلکه آنها بما رسیدند. اما کدام انسان شناسی ، انسان را دربرابر رفتارغیرانسانی، بیدفاع گذارده ، اگرخود،عامل حمله نبوده باشد ؟
غولهای داروسازی و تجارت "درد و درمان"، چه نقشی دربحران جهانی بهداشت دارند ، و اگر اقتصاد کشورهای بی برنامه و ناخودکفا   ازکنترل خارج شود، به کنترل کجا درمیاید ؟

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha