کارنامه کرونا (۱)

کرونا و عواقب جهانی آن که چهره بشر را کبود کرده و بسیاری محکمات جهان مدرن را درهم شکست، موضوع نخستین پرسش و پاسخ در توئیت جدید آقای رحیم پور ازغدی است:

پرسش: کارآمدی الگوی بهداشت در مهار بیماری‌های واگیردار، ادعای جهان مدرن و تاکنون، مایه تفاخر بر پیشامدرنیته بود اما با این افتضاح جهانی، فاجعه‌ای گل درشت از کار درآمد. کرونا با بشر چه کرد؟ و هنوز چه‌ها خواهد کرد؟

پاسخ: از هر افتضاحی باید درس گرفت. دگم‌های بسیاری در حال فروپاشی است. وباهای قرون وسطایی با اقتدار و ارعاب بازگشته‌اند و مرگ‌های جهانی و دسته جمعی، خیلی سریعتر از آنچه می‌پنداشتیم، ریخت جهان را در هم ریخت.

کارنامه کرونا را البته سال‌ها بعد، هر که زنده ماند، قضاوت خواهد کرد. اما تا همین‌جا هم کارکردهای پیشبینی نشده، کم نبود. ده‌ها میلیون بیمار با سیر تصاعدی تند و یک افق تاریک، عجز نظام‌های سلامت و پزشکی قرن۲۱، اقتصادهایی با سرعت در حال فروپاشی، تغییر اجباری و تدریجی نحوه حکمرانی، طرح دوباره قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین پرسش‌ها در باب علم، مذهب، اخلاق، حقوق و حتی سیاست، انقلاب تحمیلی در سبک زندگی بشریت در کوتاه‌ترین زمان و تغییرات بیشتری که در راه است. "وبای جدید"، نوک همه دماغ‌ها را پایین آورد، سر جهان را روی گردنش خم‌ کرد و اینک بحران بزرگ اخلاق پزشکی در دنیای سرمایه داری، دور انداختن فقیران، ناچیز انگاشتن بی چیزان، راهزنی ماسک‌ها از این ایالت به آن ایالت و قطع عمدی اکسیژن بیمار.
یک یادآوری: تمدن‌ها فرو می‌افتند وقتی دیگر قادر به حل معضلات نباشند. پوزخند کمونیست‌ها هنگام خطاب امام با گورباچف یادتان هست؟

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha