شبکه افق - 8 آبان 1399

محمدص ، احیاگر بزرگ عقل واخلاق(شطرنج با گوریل و اهانت به رسول خدا ص)

نشست (دین گریزان" ، "دین ستیزان"و "دین سازان" در پیچ تاریخ )_ دانشگاه قم _ میلاد پیامبراکرم ص_۱۳۹۱

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha