ماجرای آبان ۹۸ و مشاجره در شورای انقلاب فرهنگی

 از ماجرای آبان۹۸ و مشاجره بنده و آقای روحانی در شورای انقلاب فرهنگی پرسیده‌اند.آبان سال گذشته درچنین ایامی،در بلوای بنزین،دوستان شورا ازرئیس مجریه توضیح خواستند.ایشان داستان خودرا تعریف و ماجرارا خاتمه‌ یافته اعلام‌کرد.داستان کمی ساختگی و حق ‌به‌ جانب بود.مودبانه اماواضح،اعتراض شد. ترکیب عدم کفایت اینان و فرصت‌‌طلبی آنان، بدترین حادثه پس از انقلاب در نوع خود را شکل داد.کرونا هم نبود تا ضعف‌ها را پوشش دهد.این آخرین جلسه حضور بنده در شورا بود. بسیاری دوستان پس از جلسه، تایید فرمودند و البته در جلسه، سکوت.
متن آن مذاکرات حتی برای اعضا هم، محرمانه اعلام شد...

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha