شبکه یک - 25 فروردین 1392

"فاطمه جهانی"(س)، سیّده نساء عالمین

مشهد- در جمع علمائ غیر ایرانی مقیم در اروپا و آمریکا- پاسداشت ایّام فاطمیّههشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha