مقاله صوتی شماره 22

سیاست خارجی و حقوق بین الملل(مفهوم شناسی"تنش"و"تنش زدایی")

دور جدید مذاکرات هسته ای و اذن مشروط رهبری به دولت جدید جهت مذاکره با آمریکا با قید (مخالفت نمی کنیم امّا خوش بین نیستیم)

انقلاب، تنش است و عدالتخواهی، ادامه تنش در عرصه بین الملل

تقسیم "تنش" به تحمیلی و اختیاری

تقسیم "تنش" به مفید و مضرّ

استکبار، منشاء همه تنش ها

بدون تنش، نمی توان تمدن سازی کرد

تفاوت" انعطاف" و انفعال

تفاوت "صلابت" و تحجّر

کدام پیشفرضها در عرصه دیپلماسی، ساده لوحانه و غیر واقع بینانه است؟

"اسطوره سازی" و سپس "نظریه پردازی" دیپلماتیک در چهارچوب اسطوره

نقس مهارت های تجربی دیپلماتیک در پیشبرد اهداف

چگونه می توان خط قرمز های روابط دیپلماتیک را جابجا کرد؟

تقابل آرمانگرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی، ادامه تفکیک"دانش" از "ارزش" و "هست" از "باید" در معرفت شناسی است .

آیا حق و باطل، عدل و ظلم، معروف و منکر در عرصه بین الملل، نا مفهوم و یا بی مصداق است؟

ساختار"هویت" و "منفعت" و تاثیرپذیری آن از روابط بین الاذهانی و تاثیر آن بر زبان دیپلماسی

نقش توهم، ترس و طمع در سیاست خارجی و مفهوم سازی مادی بر اساس آن


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha