مقاله صوتی شماره 15 و 16

معرفت‌شناسی، اخلاق و سبک زندگی

پیش‌فرضهای سبک زندگی در جمع اساتید دانشگاه و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

- نقش اعضاء هیئت علمی و اساتید دانشگاهها در «گفتمان‌سازی» «سبک زندگی»

- ارتباط سبک اندیشیدن و سبک زیستن

- تأثیر معرفت‌شناسی در طبقه‌بندی ارزشها و الگوپذیری رفتار فردی و جمعی

- اعتبار معیارهای اخلاقی و سبک زندگی

- سبک زندگی «سکولار»، به اندازه سبک زندگی دینی، قدمت و سابقه دارد

- سبک زندگی کافرانه(اصالت دنیا) از کفر نظری تا کفر عملی(زیستن با قطع نظر از مبدأ و معاد)

- هبوط آدم و سبک هابیلی و قابیلی زندگی(هابیلیزم و قابیلیزم)

- تئوری یونانی «اصالت طبیعت و لذت»، وجه مادی مدرن و وجه شکاک «پُست مدرن» آن

- جزم‌زدگی مادی و شکاکیّت روحی، یا ایمان دینی؟

- محترم بودن همة سبکهای زندگی و شکاکیت اخلاقی

- «دگرباشی»، «دگراندیشی» و امر به معروف و نهی از منکر

- دُگماتیزم مادی مدرنیته و سبک زندگی

- تسویة «عدل و ظلم» در آینة پلورالیزم معرفتی

- سه فاز دموکراسی و زندگی لیبرال

- خودخواهی فردی و سبکهای دموکراتیک زندگی

- تعریف «پوزیتویستی» از زندگی

- نفی «حق و باطل» و امتناع ترجیحات نظری

- بی‌معنایی «خوب و بد» و مفهوم تئوریکِ «نظام برتر»

- «می‌خواهم» بجای «می‌باید»!

- نفی خدای «شارع» و شریعت و تأثیر آن در سبک زندگی و حکومت

- الاهیات «دِئیستی»، نفی «ربوبیت خدا» و «نبوت نبی» و شرع‌ستیزی

- مدارای اسلامی با سبکهای گوناگون زندگی به چه معناست؟

- احترام به سبکهای گوناگون براساس کدام فلسفة اخلاق؟

- زندگی اسلامی،منحصر به یک سبک زندگی نیست( سبک های زندگی اسلامی )

- و...نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha