مقاله صوتی شماره 5

انتخابات اسلامی و انتخابات لیبرال

پاسخ به پرسشهایی در مبانی تئوریک دموکراسی دینی و تفاوتهای مردم سالاری اسلام با لیبرال دموکراسی

در این پرسش و پاسخ 27 دقیقه‌ای که به مقولات بنیادین در نسبت فلسفه سیاسی اسلام با سکولاریزم، اختصاص دارد به پرسشهای ذیل پرداخته شده است:

-         «دین»، نهادی اجتماعی در عرض سایر نهادها یا ولایت بر سایر نهادها؟

-         «دین» بعنوان باور عمومی در عرصه «نهادسازی طبیعی»، مذهبی بودن در عرصه خصوصی و مسائل اجتماعی غیرحکومتی؟

-         آیا دین، منشأ مشروعیت و حقانیت در عرصه عمومی است؟

-         تفاوت «لائیسیته» و «سکولاریزم» و مفهوم سکولاریزاسیون نهادهای اجتماعی ؟

-         تفکیک حوزه «عقل» از «ایمان» و تأثیر آن در تفکیک «دولت» از «دین»؟

-         سکولار شدن عقل، علم و سپس حقوق، اخلاق و حتی معنویت و تأثیر آن در دین‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی و حکومتی

-         خط قرمزهای «لیبرال دموکراسی» در انتخابات: خرد جمعی؟ حقوق اکثریت؟ یا منافع «الیگارشی سرمایه‌داری»؟!!

-         «تفکیک ظاهری قوا» و تمرکز واقعی همه قدرت در کمپانی‌های سرمایه‌داری آتوریته «سرمایه‌داری» بجای «شریعت»!

-         پدرخوانده‌ها و انتخابات دوحزبی در «لیبرال دموکراسی»: نهادینه‌سازی و قانونی شدن «اقتدارگرایی پنهان»

-         تقابل «عقیده» با «عقل»!!

-         محکمات و جزمیات «لیبرال سرمایه‌داری» و برخوردهای دوگانه با علم، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و...

-          آیا ضعفهای خود را بنام غرب‌ستیزی می‌توان توجیه کرد؟!!


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha