شبکه چهار - 16 دی 1392

تفکر و ضد تفکر: تقریبی یا تکفیری؟ (بیداری اسلامی، شرط تمدن سازی اسلامی)

دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی – تهران – دی 92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha