شبکه قرآن - 15 آذر 1392

قرآن و زبان وحی (لسان قوم یا فرهنگ زمانه)؟

دانشکده الهیات دانشگاه مشهد- خرداد 90


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha