شبکه قرآن - 30 آبان 1393

دفاع از "پاکی"، نبرد با پلیدی (بحث قرآنی در باب اصلاح اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر))

نشست "واجب فراموش شده"؛ امر به معروف و نهی از منکر- دهه فاطمیه – 92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha