شبکه قرآن - 13 آبان 1393

عاشورای حسین (ع)، شهادت برای "نهی از منکر" (نفرت از "نظارت عمومی" و مسئولیت اجتماعی، چرا؟)

دانشجویان فعّال در نهضت امر به معروف و نهی از منکر- دانشگاه مشهد " سمینار همه چیز به همه کس، مربوط است"- عاشورای 92 –{مشهد- دانشگاه پیام نور}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha