شبکه چهار - 10 شهریور 1393

صدسال "مرگ بر انگلیس"؛ چرا؟ (به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس)

نشست "مرگ بر انگلیس" – دانشگاه مشهد-90 {دانشگاه پیام نور}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha