شبکه چهار - 26 مرداد 1394

ایدئولوژی های علوم انسانی و سینما- قسمت دوم - ("هنر"،"مفهوم شناسی" و مرز "حقیقت و مجاز")

نشست "شاه برهنه است" – حوزه هنزی و سینمایی-93هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha