شبکه یک - 6 آذر 1395

بندگی خداوند، عشق انسان ("جامعه جهانی" و اقیانوس "رحمت محمدی")

در جمع دانشجویان زبان فارسی از ادیان و مذاهب گوناگون از دهها کشور- نشست "محمد" نشان "عشق خدا به انسان"- مشهد 94


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha