شبکه قرآن - 27 فروردین 1395

پرسش ها و پاسخ ها - قسمت چهاردهم

"قرآن دانی" یا "قرآن شناسی"؟ (رجوع "مسئله محور" و "مشکل محور" به قرآن و سنت) - دانشگاه علوم قرآنی قرآن، کتاب مقدس (و احکام حجاب و روزه و قصاص و شراب و سنگسار) - ضرورت بازخوانی اخلاق رسانه و فقه رسانه در قرآن و سنت دین و مبارزه دائمی برای اصلاح جامعه و حکومت (ضرورت انقلابی ماندن جامعه) -شهید محلاتی تمسخر شدن ؛ استقبال یا احتیاط ؟ - کانون مساجد "حقوق" همه موجودات و "خشونت" علیه زندگی - هامبورگ

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha