شبکه قرآن - 27 فروردین 1395

پرسش ها و پاسخ ها (14) 1- 1)"قرآن دانی" یا "قرآن شناسی"؟ (رجوع "مسئله محور" و "مشکل محور" به قرآن و سنت 2)-قرآن، کتاب مقدس (و احکام حجاب و روزه و قصاص و شراب و

- 1)"قرآن دانی" یا "قرآن شناسی"؟ (رجوع "مسئله محور" و "مشکل محور" به قرآن و سنت 2)-قرآن، کتاب مقدس (و احکام حجاب و روزه و قصاص و شراب و و سنگسار) 3)ضرورت بازخوانی اخلاق رسانه و فقه رسانه در قرآن و سنت 2- دین و مبارزه دائمی برای اصلاح جامعه و حکومت (ضرورت انقلابی ماندن جامعه) 3-تمسخر شدن ؛ استقبال یا احتیاط ؟ 4-"حقوق" همه موجودات و "خشونت" علیه زندگی 1-{دانشگاه علوم قرآنی} 2-{شهید محلاتی} 3-{کانون مساجد} 4-{هامبورگ}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha