علی(علیه‌السّلام) و شهر بی‌آرمان

آن‌چه در دست دارید عین متن پیاده شده گفت‏وگویى است که در ماه مبارک رمضان سال 1379به مدت چهار شب پس از افطار به طور زنده از سیما پخش شد، که بدون هرگونه ویراستارى محتوایى و افزایش مضمون بارهابه چاپ مکرررسیداما. بى‏شک این قبیل آثار را نمى‏توان تألیف پنداشت بلکه فى‏الواقع همان چند سخنرانى و گفت‏وگوست، بنابراین از حیث رعایت معیارهاى یک مقاله علمى مى‏توان نسبت به آن تساهل ورزید.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha