شبکه چهار - 30 خرداد 1399

امام صادق ع و تعریف " انسان آزاد"

بزرگداشت حضرت امام صادق ع _نشست ( "شخصیت انسان" تا "فردیت لیبرال")_ دانشگاهیان و فرهنگیان مازندران _ ۱۳۹۲


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha