شبکه یک - 23 خرداد 1399

اسلام و "رهایی زن" از "تحقیر، خشونت ، استثمار"

نشست (ناموس، جنسیت و مبارزه با خشونت علیه زنان ) _ در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد _ ۱۳۹۸

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha