شبکه چهار - 23 خرداد 1399

کدام "فلسفه علم "، واقع بین است ؟

نشست ( اختلاط غریب "شکاکیت" و "عقلانیت" )_ از سلسله جلسات فلسفه علم _ مشهد 96


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha