شبکه چهار - 12 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

دو پرسش در "انقلابی گری"و"بیداری اسلامی"

1- نسبت تعادل و آرامش با " انقلابی گری" در سبک زندگی؟ 2- نسبت بیداری اسلامی با وهابیت و شیعه انحرافی؟

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha