شبکه چهار - 3 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

دو پرسش در "ارزش محوری"و"عمل گرایی" 1-پروژه جابجایی"قهرمان" و"ضد قهرمان" ("جمهوری اسلامی"، منهای "ولایت فقیه؟) 2-امکان "انقلابی گری"بدو

1-{مجتمع امام رضا(ع)} در جمع فرزندان شهدا و ایثارگران92 2-{شهرداری مشهد}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha