شبکه چهار - 30 آذر 1396

"دین" و منابع "معرفت" و "مشروعیت"- قسمت اول - (گفتگوهای دهه هشتاد تا نود ، دو نهاد و تمدن سازی)

نشست وحدت حوزه و دانشگاه و چالش های معاصر روشنفکری اسلامی _ مشهد آذر 86

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha