شبکه چهار - 13 اردیبهشت 1397

شالوده شکنی علیه "داروینیزم" - قسمت دوم - (فیلسوف مسلمان و نظریه تکامل)

سالگرد شهادت استاد مطهری – روز معلم – اردیبهشت 93 – {دانشگاه خوارزمی}

فیلسوف مسلمان و نظریه تکامل


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha