شبکه یک - 7 اردیبهشت 1397

"نظام آموزشی ایران" و "فرهنگ کاروتولید ایرانی"(هماهنگی یا بیگانگی)

به مناسبت روز معلم و روز کارگر- نشست فرهنگ "کاروتولید" در "آموزش و پرورش"

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha