مرداد 1376

میزگرد روحانیت و حکومت - قسمت دوم

میزگرد در صدا و سیما (با حضور محمدعلی سلطانی، محسن غرویان، کاظم قاضی زاده) - پخش از صدا و سیما

مرداد 1376

میزگرد روحانیت و حکومت - قسمت اول

میزگرد در صدا و سیما (با حضور محمدعلی سلطانی، محسن غرویان، کاظم قاضی زاده) - پخش از صدا و سیما

خرداد 1376

اسلام، همه اسلام است

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی