فقه و تئوری دولت

فقه و تئوری دولت

نام نویسنده : حسن رحیم پور

انتشارات : طرحی برای فردا

نمایش کتاب

آن‌چه در دست دارید،‌ محصول سه جلسه سخنرانی و گفت و شنود در حلقه‌های نقد در سال 1376 است که در دفاع از فقه سیاسی شیعه و دکترین امام خمینی(رض) در باب «ولایت فقیه» برگزار شد و سپس در قالب نوشتاری با عنوان «فقه شیعه و نظریّه دولت» در فصلنامه‌ی «کتاب نقد» به چاپ رسید. در آن جلسات، برخی دانشجویان، استدلال‌هایی را از مقالات و کتاب‌های چند منتقد نظریات فقهی- سیاسی امام(رض) قرائت کرده و آقای رحیم‌پور ضمن ارائه‌ی پاسخ، متقابلا اشکالاتی را که بر آن کتاب‌ها و نویسندگان‌شان وارد بود طرح می‌کرد. نام آن افراد و کتاب‌ها در این چاپ حذف می‌شود تا توجه اصلی خوانندگان محترم، معطوف به اصل مطلب و استدلال‌های موافق و مخالف باشد. نوار نشست‌های مزبور را دانشجویان پیاده کرده و به ضمیمه‌ی بازنویسی برخی نقل قول‌های مورد انتقاد، نوشتار موجود را سامان دادند. بنابراین این نوشتار را می‌توان جمع‌بندی دانشجویی از آن نشست‌ها دانست و این‌ رساله، تقریر و بازسازی‌ گفتاری‌ شفاهی‌ در نقد برخی‌ مقالات‌ است‌ که‌ وصف‌الحال‌ آن‌ها در ابتدای‌ همین‌ مطلب‌ آمده‌ و باید نوعی‌ اقدام‌ در جهت‌ تحریف‌ دیدگاه‌های‌ فقهی‌ و سیاسی‌ برخی‌ فقهای شیعه‌ دانسته‌ شوند و عمدتاً با هدف‌ زیر سؤ‌ال‌ بردن‌ مکتب‌ فقهی- سیاسی‌ «تشیّع» و به ویژه‌ میراث‌ حضرت‌ امام(رض) در برخی‌ روزنامه‌ها و نشریات‌ به‌ چاپ‌ ‌رسیده‌اند.