پنج گفتارپنج گفتار

پنج گفتارپنج گفتار

نام نویسنده : حسن رحیم پور ازغدی

انتشارات : طرحی برای فردا

نمایش کتاب

پنج گفتار

کتاب "پنج گفتار" شامل مجموعه سخنرانی‌های استاد حسن رحیم پور در حلقه‌های نقد و بررسی در مجامع دانشگاهی است. گفتار اول "چرا نقد"، گفتار دوم "مدرنیته آری و نه"، گفتار سوم "هرمونتیک در غرب نو"، گفتار چهارم "رازهای بزرگ جهانی‌سازی" و گفتار پنجم "تبصره‌ای بر پلورالیسم دینی".

«چرا؟»، متن نخستین سرمقالة فصلنامة «کتاب نقد» است که با قلم سردبیر و مدیرمسؤول نشریه (آقای حسن رحیم‌پور ازغدی) در سال 1376 منتشر و ظرف همان سال به دو چاپ و نهایت 5 چاپ مجدّد رسید. این سرمقاله که جهت‌گیری و علت انتشار «کتاب نقد» و فلسفه انتقادی در تفکر اسلامی را توضیح می‌دهد، برندة جایزه بهترین سرمقاله در میان مجلّات پژوهشی علمی کشور شد. فصلنامة «کتاب نقد»، نخستین و شاید تنها فصلنامة تئوریک در کشور باشد که شمارگان آن تا 25هزار نسخه نیز رسید و برخی مجلّدات آن ظرف سه سال، تا شش نوبت، تجدید چاپ شد که رکورد بی نظیری در عرصه نشر مباحث نظری است.

"مدرنیته آری و نه"، متن دو جلسه سخنرانی در سمینار «مدرنیته» در دانشگاه تورنتوی کانادا است که در آبان ماه سال 1381 برگزار شد.در این نشست، جمعی از صاحبنظران از کانادا، آمریکا، انگلیس، آلمان و... مشارکت داشتند. سخنران محترم در خصوص نسبت «اسلام و مدرنیته»، شباهتها و تفاوتها، دیدگاه خود را بیان داشت در حاشیه سمینار، نشست فرعی دیگری نیز جهت شنیدن نظریات سخنران در بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین اسلام و پروتستانتیزم (و به ویژه، مذهب «منونایت») برگزار شد که متأسفانه نوارهای این نشست ها بدست ما نرسید.. این سخنرانی قبلآ در فصلنامة «کتاب نقد»منتشر شده است.

گفتار اول "چرا نقد"

گفتار دوم "مدرنیته آری و نه"

گفتار سوم "هرمونتیک در غرب نو"

گفتار چهارم "رازهای بزرگ جهانی سازی"

گفتار پنجم "تبصره ای بر پلورالیسم دینی".