فیلترها

شبکه یک - 17 شهریور 1402

دیکتاتوری و کودتا، سیاست انگلیس در ایران (از اشغال تا اغتشاش، "لندن" جنایت می‌کند)

سالگشت دومین کودتای انگلیس در ایران _ یادمان شهادت رئیس علی دلواری _ روز مبارزه با استعمار انگلیس...

شبکه چهار - 3 شهریور 1402

"کودتای ۲۸ مرداد" ، سیاست ثابت "آمریکا و انگلیس" تاکنون

نشست ( کودتای ۱۳۳۲؛ "استعمار غربی"، پشتوانه ی استبدادشرقی" ) / ۱۴۰۲

شبکه چهار - 26 اسفند 1401

راه طی شده (خیانت"خان پهلوی"، دیکتاتور دست نشانده - کودتای اسفند ۱۲۹۹)

نشست دانشجویی _ تهران _ ۱۳۹۷

شبکه یک - 28 مرداد 1401

آمریکا، انگلیس، ایران، کودتا، غارت، تحریم (کودتای ۲۸ مرداد؛ نفت ایران و سرمایه داری غرب)

سالگشت کودتای ننگین ۱۳۳۲ _ نشست ( از نفت تا انرژی هسته ای ) _ ۱۴۰۱

شبکه یک - 6 اسفند 1400

رضاخان که بود؟ و که نبود؟ (پرسش و پاسخ)

بمناسبت سوم اسفند، صدمین سالگشت کودتای انگلیسی رضا پهلوی و آغاز غارت سیستماتیک ایران / اسفند ۱۳۹۹

شبکه چهار - 24 مرداد 1399

آنچه بایدفرزندان ما از پدران ما بدانند (کودتای ۲۸مرداد۳۲ و خطر تاریخنگاری های جعلی)

سالگشت کودتای آمریکایی، انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ _ نشست ( خدمتها، خیانتها و عبرتها )_ ۱۳۹۷

شبکه یک - 22 آذر 1398

جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی، مذهبی (پروژه مستمر ۱۶آذر، از ۳۲ تا ۹۸)

سالگشت شهدای آذر ۱۳۳۲ در جنبش ضد کودتای آمریکایی، انگلیسی _ دانشگاه آزاد _ ۱۶ آذر ۱۳۹۸