فیلترها

شبکه چهار - 29 مهر 1395

توضیح المسائل برای سبک زندگی - قسمت اول

مدرسه معصومیه قم – 91

شبکه چهار - 12 خرداد 1396

رسانه دینی و دین رسانه ای - قسمت دوم - ( اقتضای زمانه در محتوا یا روش؟)

جمعی از طلاب دانش آموخته در حوزه رسانه مدرسه معصومیه – حوزه علمیه قم- 89