فیلترها

شبکه یک - 23 آذر 1392

مطالبه گر "منشور حقوق ملت " باشیم (روز دانشجو وضرورت بازخوانی قانون اساسی )

{مدرسه تزکیه}روز دانشجو و ضرورت بازخوانی قانون اساسی – آذر 92

شبکه چهار - 14 آذر 1399

پدران دموکراسی از ولایت مطلقه می گویند-قسمت دوم- ( فراقانون "قانونی" ، "دیکتاتوری خوب" نیست )

نشست ("ولایت مطلقه فقیه" و "دولت مدرن")_ بمناسبت سالروز تصویب قانون اساسی...

شبکه یک - 7 آذر 1399

"قانون اساسی" و پاسخگویی "ولی فقیه" (نظام سازی درعصرغیبت ؛ "بدعت" یا "سنت"؟)

چهل ویکمین سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی _ هفته بسیج _ نشست (تفکربسیجی و ولایت فقیه ) _...

شبکه قرآن - 22 آذر 1392

قرآن و قانون اساسی (منشور حقوق مردم)

16 آذر 92 و مطالبات جنبش دانشجویی از دولتمردان {حوزه دانشجویی}

شبکه چهار - 9 شهریور 1394

این فقه، این حقوق بشر (حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی)

نشست بازخوانی قانون اساسی و تحول در فقه قضایی- دانشگاه بهشتی92

شبکه یک - 28 تیر 1398

"جمهوری فضیلت"، طرح "مصلحت" ذیل "شریعت"(جمود بر"لفظ" یا عدول از "معنا")

به مناسبت سالگشت تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی _ دانشگاه تربیت مدرس _ تهران۱۳۹۳