فیلترها

شبکه چهار - 28 آبان 1400

"علامه طباطبایی" ؛ "فلسفه علم"و شالوده شکنی "داروینیزم" ( 2 )

سالروز بزرگداشت حضرت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی _ ۱۴۰۰

شبکه چهار - 21 آبان 1400

"علامه طباطبایی" ؛ "فلسفه علم"و شالوده شکنی "داروینیزم" ( ۱ )

سالروز بزرگداشت حضرت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی _ ۱۴۰۰

شبکه افق - 20 آبان 1400

"تاریخ علم و تمدن" ؛ دروغهای "باورشده" ، قصه های"تحریف شده"

بمناسبت روز "کتاب و کتابخوانی"_ تهران _ ۱۳۹۵ {دانشگاه عباسپور}

شبکه چهار - 7 فروردین 1391

زنان و جهاد علمی

فروردین 1386

اقتصاد این علم ایدئولوژیک (2)

در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگران - فروردین 87

فروردین 1386

اقتصاد این علم ایدئولوژیک (1)

در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگران - فروردین 86

شبکه چهار - 4 تیر 1400

"علوم انسانی"؛ ملوک الطوائفی ایدئولوژیستها (علی شریعتی و نقد "علوم انسانی" منهای انسان)(1)

سالگشت مرحوم دکتر شریعتی _ نشست (تقدیر حدود "علوم انسانی" رایج: علم؟ و انسانی؟) _...

شبکه قرآن - 18 اردیبهشت 1394

قرآن، علم، تجربه گرایی، قشری گری

در جمع فرهنگیان و معلمان آموزش و پرورش تهران – روز معلم – اردیبهشت 93

بهمن 1388

بازسازی "علم"، شرط تمدن سازی - و اتّفاقات بزرگتری در راه است....

آکادمی علوم تاتارستان - دانشگاه تازان-در جمع شرق شناسان روسیه

1 2 3 4... 8