فیلترها

شبکه افق - 1 اردیبهشت 1402

پرسش و پاسخ (28)

پرسش‌ها: ۱. آیا زیارت اولیای خدا، به‌معنای عبادت کردن آنها و شرک است؟ ۲. آیا "از عالم...

شبکه افق - 27 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (23)

پرسش‌ها: ۱. آیا رهبری پاسخگوی انتصابات خود هستند؟ و آیا باید پاسخگوی تک‌تک تصمیمات منصوبین...

شبکه یک - 16 اردیبهشت 1401

"کار"، عبادت اقتصادی (ضرورت "کاردرمانی" برای اشراف بیکار)

نشست نهضت "تولید و اشتغال" ، جهاد علیه "فقر و فساد" ) _ روز کارگر _ اردیبهشت...

شبکه چهار - 18 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (5) (ائین دولتمردی)

نمایشگاه قران مشهد- شهادت امام علی ع- رمضان 93

شبکه چهار - 17 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (4) (ائین دولتمردی)

مدرسه علمیه مشکات-دانشجویان طلبه- رمضان 94

شبکه چهار - 16 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (3) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه چهار - 15 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (2) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه چهار - 14 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (1) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه یک - 10 شهریور 1396

اللهم لبیک؛ از دعا و عبادت تا اقتصاد و سیاست

نشست "حج ابراهیمی، حج آبراهامی" – 96