فیلترها

مقاله صوتی شماره 45

مقاومت همواره می ارزد (عقلانیت جهادی و جهاد عقلانی، مسیر تاریخ بشر را تغییر می دهد)

سخنرانی در مراسم رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری ازکتاب لشگر خوبان و خاطرات رزمندگان در سالن وزارت...

شبکه یک - 6 اردیبهشت 1391

فاطمه (س) دو بار مظلوم

مشهد در جمع رزمندگان دفاع مقدس (واحد تخریب)

شبکه چهار - 9 اردیبهشت 1392

آسودگی "موج"، عدم اوست

در جمع رزمندگان خلیج فارس- خطوط دفاعی جزیره بوموسی-روز خلیج فارس

شبکه یک - 4 بهمن 1398

استراتژی توحیدی، "ابرقدرت غیراعتباری"(شاه، برهنه است)

به مناسبت بزرگداشت "رزمندگان بدون مرز" _ نشست (ظهور ابر قدرت "اسلام...

شبکه چهار - 4 بهمن 1398

جنبشی که جهانی شد - قسمت اول و دوم - (در بزرگداشت "رزمندگان بدون مرز")

نشست (جامعه بی‌دشمن، وجود ندارد) _ مشهد _ ۱۳۹۶