فیلترها

تجربه دیپلماسی

حال که حسن روحانی و ظریف، اقتصاد ایران را از طریق سال‌ها مذاکره چنان رونق بخشیدند که نپرس، و چرخ...

شبکه یک - 20 مهر 1392

"تنش " ، " تولد " و آنگاه " تمدن سازی "("دیپلماسی خمینی" ، نفی "ترس" و "طمع" در روابط بین الملل)

در جمع سفیران جمهوری اسلامی – وزارت خارجه – تهران 1387

شبکه یک - 14 آذر 1399

"مذاکره" ؛ هدف یا وسیله؟ ( مرز "دیپلماسی مقاومت" با" دیپلماسی ذلت ")

نشست ( چگونه "مبارزه و ایمان" را به "قمار و برد و باخت" تبدیل کنیم؟ ) پائیز...

خرداد 1389

" دیپلماسی"؛ هدف یا وسیله؟! - قسمت دوم

در جمع کارگزاران وزارت خارجه جمهوری اسلامی

خرداد 1389

" دیپلماسی"؛ هدف یا وسیله؟! - قسمت اول

در جمع کارگزاران وزارت خارجه جمهوری اسلامی

شبکه قرآن - 9 مرداد 1394

قرآن و دیپلماسی (از "حکمت و موعظه حسنه" تا "نبرد جهانی")

نشست "روابط بین الملل؛ نفی سلطه سیاسی کفر یا تحمیل دین؟"- دانشکده حقوق و علوم سیاسی –...

شبکه قرآن- 4 فروردین 1395

پرسش ها و پاسخ ها - قسمت چهارم - (از اقتصاد تا فرهنگ)

دیپلماسی و ایدئولوژی - دانشگاه تهران نفوذ در سبک زندگی - بیمارستان چمران

شبکه چهار - 9 آذر 1396

پیامبری و دیپلماسی (سیره رسول خدا (ص) در روابط خارجی)

در جمع دیپلماتهای ایران در لبنان _ سفارت جمهوری اسلامی در بیروت – 2014 میلادی