فیلترها

خرداد 1380

جامعه دینی؛ یک فرآیند باز

دانشگاه علوم قضایی تهران - نشست دانشجویی

شبکه یک - 11 آبان 1392

پژوهش ، "درد زندگی " و "فایده گرایی دینی" (جریان شناسی دانشجویی در ابتدای تاسیس دانشگاه)

نشست پژوهشهای دینی دانشجویی – دانشگاه امیر کبیر – آذر 91

شبکه یک - 8 مرداد 1392

دینداری، اینجا، اکنون

در جمع ایرانیان مقیم امارات-87

شبکه یک - 3 بهمن 1399

مصباح و دموکراسی -قسمت اول- ( مدل پیشنهادی آیه الله مصباح در مردم سالاری دینی )

مراسم هفتم رحلت فیلسوف و متفکر بزرگ معاصر، آیه الله مصباح یزدی_ مشهد_۱۳۹۹

شبکه چهار - 26 دی 1399

طبقه بندی "معارف " و "مواجهه علمی" باعلم ("وحی"، معرفت خطاناپذیر)

نشست "چهارضلعی معرفت" گروه پژوهشی "دین وعلم" دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف _ ۱۳۹۱

شبکه چهار - 24 تیر 1394

سابقه تمدن سازی شیعی در ایران

نشست نهضت های علوی در شمال ایران90 {سازمان تبلیغات}

شبکه چهار - 28 آذر 1399

گفتگو در نسبت دین با عرفان وفلسفه - قسمت دوم-( گعده معرفتی در "تقریب مسالک شیعی")

نشست " منطق اکتشاف عرفان دینی"_ با اساتید حوزه ودانشگاه_ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه _ حوزه...

شبکه چهار - 21 آذر 1399

گفتگو در نسبت دین با عرفان وفلسفه-قسمت اول- (گعده معرفتی در "تقریب مسالک شیعی")

نشست " منطق اکتشاف عرفان دینی"_ با اساتید حوزه ودانشگاه_ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه _حوزه...

خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی - قسمت دوم

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی - قسمت اول

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

دی 1379

قرائت‌های دینی و امکان داوری

دانشگاه فردوسی مشهد -نشست دانشجویی

دی 1380

دین منهای شریعت

دانشگاه امام حسین علیه‌السلام - نشست دانشجویی

شهریور 1380

روشنفکر دینی؛ ضرورت مجدد - قسمت چهارم

کردستان دانشگاه سنندج - نشست دانشجویی

1 2 3 4... 9