فیلترها

شبکه چهار - 31 تیر 1401

حجاب، حراست از عشق برهنگی، خیانت به عشق

نشست (پوشش ؛ تعادل میان "جنسیت" و "انسانیت ") _ خواهران تشکلهای دانشجویی _ ۱۴۰۰

1380

حقیقت خیانت شده

در جمع اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان اهواز

مرداد 1385

"مشروطیت"؛ خدمت‌ها، خیانت‌ها

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شبکه چهار - 23 خرداد 1392

اینچنین، آنچنان شد (معرفت شناسی "خطّ خیانت" )

میلاد حسین ابن علی(ع) _ 1392

شبکه یک - 27 دی 1398

در خدمت "خیانت" (آنانکه دوست دشمنند)

نشست (در عواقب "ترس، ذلت، تردید")_ بزرگداشت شهدای سپاه قدس در جبهه‌های بین‌الملل...