فیلترها

خرداد 1382

تکنولوژی و عقل ابزاری؟ آری و نه

کرمانشاه دانشگاه رازی - نشست دانشجویی

خرداد 1388

امام و غرب (2) ناسیونالیزم، سکولاریزم، علم، تکنولوژی و صهیونیزم

نشست با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

مقاله صوتی شماره 66

گسترش " وقف" به عرصه علم،صنعت و تکنولوژی

(پیام به کنگره‌ی رونمایی از وقف نامه هایی در عرصه علم و فناوری – مشهد مقدس – 95/9/16)

شبکه یک - 14 مهر 1391

ذات گرایی در سینما و تکنولوژی؟ - قسمت دوم - (رسم شکنی، رسم ماست)

تهران- جشنواره مردمی فیلم عمار

شبکه چهار - 17 آذر 1393

"انقلاب فرهنگی" و پرسش و پاسخ در نسبت دین با تکنولوژی و علم (رویکرد اسلامی در "فلسفه صنعت"،"فلسفه رسانه"،فلسفه علوم طبیعی")

سالگرد تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، نقد مبانی و روش ها – مازندران 92 {قائم شهر – حسینیه عاشقان}

شبکه چهار - 24 تیر 1395

آغازگران فیلم جدید، بنیان گذاران تکنولوژی هنر

نشست "تاریخ خوانی علم و تمدن مسلمین – دانشگاه فردوسی _ 1393

شبکه چهار - 22 شهریور 1398

تکنیک یا تکنسین؟ حجاب ذاتی یا عرضی؟(مالک و مستاجر "عرصه هنر"، کیانند؟)

جشنواره سینمای عمار _ نشست "سینمای اسلامی و جبر ابزار، تاریخ و تکنولوژی؟" _ روز سینما _...

شبکه چهار - 14 آذر 1397

میزگرد گفتگو در علوم انسانی، تمدن دینی و فلسفه تکنولوژی (2)

دانشگاه امام حسین(ع)_۱۳۹۴

شبکه چهار - 7 آذر 1397

میزگرد گفتگو در علوم انسانی، تمدن دینی و فلسفه تکنولوژی (1)

دانشگاه امام حسین(ع)_۱۳۹۴