فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه یک - 9 آبان 1394

"جبرگرایی خطی" و قداست "توسعه"! (اشرافی گری غرب در یک "مونولوگ جهانی")

جمعی از دانشگاهیان و نویسندگان لبنان – نشست "اسلام و جهانی سازی"-بیروت – 2005 میلادی

شبکه چهار - 16 شهریور 1394

"ایدئولوژی" مانع "پیشرفت"؟! ("توسعه" و تئوری "وابستگی")

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاهها {سپاه بندرعباس}

عقلانیت؛ بحثی در مبانی جامعه‌شناسی توسعه

مبحث اصلی این نوشتار شرح و تبیین این مدعاست که "عقلانیت غربی که در نظام"لیبرال-بورژوا"و تمدن کنونی مغرب زمین، نهادینه شده، مبتنی بر برداشتی شتاب‏زده از عقلانیت است که به شدت ناقص، ناتوان از تفسیر اصلی‏ترین مقاطع زندگی و مهم‏ترین نیازهای آدمی و قابل یک محاکمه تمام عیار علمی است و باید به دنبال عقلانیتی بودکه کلیه مزایای "عقلانیت ابزاری" و "صوری" را مد نظر بدارد اما بدان اکتفا نکرده و به حدودی بس جامع- تر و شامل‏تر بیندیشد، زیرا وقتی پروژه"زندگی و انسان"را با تاملی جدی‏تر و دقیق‏تر بنگریم، مفهوم "عقلانیت"، به همان نسبت دقیق‏تر شده بلکه پاک عوض می‏شود و چه بسا رفتاری که در دستگاه"هزینه- فایده"، در یک انسان‏شناسی غیر الهی، "عقلانی" تلقی می‏شود، در دستگاه "هزینه-فایده" جامع‏تر، که اسلام‏شناسی اسلامی، مدعی آن است، غیر مقرون به صرفه و کاملا غیر عقلانی از آب درآید و به عکس". نگارنده در کتاب مفهوم "عقلانیت" و "کنش منطقی" در رفتار اجتماعی-اقتصادی(یکی از اصول توسعه سرمایه‏داری) را بررسی و بیشتر به آرای "ویلفر دوپاره‏تو" و "ماکس وبر" اشاره نموده در اصل قصد دارد مفهوم "عقلانیت" را در مبانی جامعه‏شناسی توسعه بررسی نماید. نگارنده برای عقلانیت سه جنبه معرفتی، اخلاقی و ابزاری قائل است.به زعم وی و بر اساس بررسی نظریات "پاره‏تو" و "وبر" در عقلانیت غربی تنها به عقلانیت ابزاری اکتفا شده است. بخش دوم کتاب "عقلانیت اسلامی"نام دارد. در این باب از کتاب تصریح شده است که عقلانیت اسلامی" از انسان و حیات می‏پرسد و وقتی سنگ بنای "عقلانیت" را گذارد و مختصات و اهداف مبانی آن را معلوم کرد به تنظیم اخلاقیات(در راستای عقاید و فرهنگ)می‏نشیند و عاقبت به روش‏ها و ابزار تامین اهداف مادی و معنوی بشریت می‏پردازد".

شبکه یک - 19 مهر 1398

کمپانی سرمایه‌داری و روش "فقیر نگه‌داشتن"(چگونگی تغییر شعار "برادری و عدالت" به "توسعه و آزادی")

چگونگی تغییر شعار "برادری و عدالت" به "توسعه و آزادی"کمیته امداد امام خمینی(ره)_ نشست "فقر شناسی، تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"_ ۱۳۹۴

شبکه یک - 31 خرداد 1398

کار، بلندترین فریاد جهان("فلسفه دینی" برای "سازندگی و توسعه")

به‌مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس "جهاد سازندگی"_ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا _ ۱۳۹۳

شبکه افق - 7 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت اول

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 8 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت دوم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 9 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت سوم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 27 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت چهارم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 28 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت پنجم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 29 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت ششم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 30 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت هفتم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 31 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت هشتم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 1 تیر 1396

قرآن و توسعه - قسمت نهم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 4 تیر 1396

قرآن و توسعه - قسمت دهم

دانشگاه امیرکبیر

1 2