فیلترها

شبکه افق - 31 تیر 1400

تغییر "اولویت ها" با شیب ملایم (2)( عبرت و عاقبت مذاکره با آمریکا _ برجام )

سالگشت " وعده های برجامی _ نشست ( تعامل با جهان یا جهانخوار؟)_ بسیج صداوسیما_ ۱۳۹۳

شبکه افق - 24 تیر 1400

تغییر "اولویت ها" با شیب ملایم (۱)( عبرت و عاقبت مذاکره با آمریکا _ برجام )

سالگشت " پیام قطعنامه " امام و تقارن آن با سالگشت تخیلات برجامی _ نشست ( تعامل با جهان...

مقاله صوتی شماره 41

صلح امام حسن(ع)، مرزبندی «نرمش قهرمانانه» با «سازش ذلیلانه»

تاکتیک‌های سیاسی توأم با تقوای الهی امام حسن‌بن‌علی(ع)