فیلترها

شبکه چهار - 23 آبان 1399

امام صادق ع ، راه سوم در" وحدت" و "عقلانیت"(2) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست ( جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

شبکه چهار - 16 آبان 1399

امام صادق ع، راه سوم در " وحدت" و "عقلانیت" (۱) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست (جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

مهر 1388

امام صادق (ع)؛ پدر " عقلانیت"، تجسم "اخلاق"

دانشگاه الزهرا(ع) تهران

شبکه یک - 17 شهریور 1391

امام صادق (ع) و سبک زندگی شیعی

مشهد – در جمع هنرمندان مسجدی کشور

شبکه چهار - 29 دی 1392

امام صادق(ع) ، الگوی معرفتی و سیاسی"جهان جدید"

قائم شهر- نشست امام جعفر صادق (ع) شهریور 92

شبکه چهار - 11 شهریور 1392

قصه "صدق" و کیش "کاذبان"

شهادت امام صادق(ع)– 1392

شبکه یک - 1 شهریور 1393

امام صادق (ع)، عقلانیّت تجربی و تمدّن سازی دینی

نشست امام صادق(ع)؛پدر علوم طبیعی و پژوهش تجربی در جهان جدید - یادمان شهادت امام جعفر صادق (ع) -...

شبکه قرآن - 24 مرداد 1393

شناخت، اخلاق، حماسه (مکتب امام صادق (ع)؛ دانش، بینش، منش و روش)

در جمع حوزه علمیه دانشگاهیان – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها-90 {وزارت کشور}

شبکه چهار - 27 مرداد 1393

چگونه شاگرد مکتب امام صادق(ع) باشیم؟ (مرجعیّت فکری علمائ دین و تهدیدهایش)

بزرگداشت امام جعفر صادق(ع) – در جمع شاگردان مکتب ایشان ( فضلائ حوزه علمیه خراسان)- {مشهد- سازمان...

شبکه یک - 17 مرداد 1394

با "دگراندیشان" چگونه بحث کنیم؟ (گفتگوی انتقادی"، مناظره، یقین و مدارا)

سالگرد شهادت امام صادق (ع)- در جمع حلقه های مناظره دانشجویی- مرداد93

شبکه یک - 16 مرداد 1395

امام جعفر صادق (ع) : "شیعه"، "علم"، "رسانه" و "اخلاق" - قسمت دوم

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) – 94

شبکه یک - 9 مرداد 1395

امام جعفر صادق (ع) : "شیعه"، "علم"، "رسانه" و "اخلاق" - قسمت اول

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) – 94

شبکه چهار - 30 خرداد 1399

امام صادق ع و تعریف " انسان آزاد"(مرزهای "اومانیزم" و "انیمالیزم")

بزرگداشت حضرت امام صادق ع _نشست ( "شخصیت انسان" تا "فردیت لیبرال")_...

شبکه یک - 30 خرداد 1399

امام صادق( ع) و شبکه سازی بین الملل اسلامی(انقلابی بزرگ و براندازی رژیم اموی)

بمناسبت َشهادت امام جعفرصادق ع _ مرکز نشر آثار مقام معظم رهبری _ مشهد _ ۱۳۹۷

شبکه چهار - 25 آذر 1395

امام صادق (ع) و سنت اسلامی در گفتگو با دگراندیشان

جمعی از شیعیان تبعه اروپا – نشست "میعاد با امام جعفر صادق (ع)" - 94

1 2