فیلترها

شبکه یک - 1 مرداد 1400

آری به "صلح جهانی" ، نه به "استکبار جهانی" (2)( "آمریکاستیزی" ، برنامه ای منطقی ، اخلاقی و حقوق بشری )

نقد ایدئولوژی "تعامل با استکبار" با شعار " آشتی با جهان" _ نشست ( علت شناسی...

شبکه یک - 25 تیر 1400

آری به "صلح جهانی" ، نه به "استکبار جهانی" (۱)( "آمریکاستیزی" ، برنامه ای منطقی ، اخلاقی و حقوق بشری )

نقد ایدئولوژی "تعامل با استکبار" با شعار " آشتی با جهان" _ نشست ( علت شناسی...

شبکه یک - 9 آبان 1399

استکبار، علیه "حوزه" ( جریان شناسی "روحانیت" در اسنادلانه جاسوسی آمریکا )

سالگشت تبعیدامام و فتح لانه جاسوسی _ نشست (خطر نفوذ در حوزه) _مشهد _ آبان ۱۳۹۵

شبکه یک - 28 شهریور 1394

پایان "مرگ بر استکبار"، پایان "انقلاب اسلامی" است (آمریکا "جهان" نیست)

سلسله بحث های "خطر خروج از خط امام" در نماز جمعه تهران – دانشگاه تهران

شبکه دو - 23 شهریور 1394

"مرگ بر استکبار"؛ چرا؟ تا چه وقت؟ (بهانه های تسلیم طلبی و 13 استدلال امام جواد (ع)) - قسمت اول و دوم

نشست فعالان اتحادیه انجمن های دانش آموزان سراسر کشور-شهریور 94

شبکه چهار - 11 آبان 1396

اسناد لانه جاسوسی ، پروژه ای در حال تکرار

هفته مبارزه با استکبار _ سالگرد فتح لانه جاسوسی _ دانشگاه صنعتی شریف _ 13 آبان 94

شبکه چهار - 27 دی 1398

استکبار جهانی، ضد استکبار جهانی می‌طلبد - قسمت دوم - (مبانی تئوریک نبردهای چریکی سپاه قدس در جهان)

نشست (فقه جهاد بین‌المللی آزادی‌بخش و حق جهانی "سعادت") _ دانشگاه امام صادق علیه السلام...

شبکه چهار - 20 دی 1398

استکبار جهانی، ضد استکبار جهانی می‌طلبد - قسمت اول-(مبانی تئوریک نبردهای چریکی سپاه قدس در جهان)

نشست (فقه جهاد بین‌المللی آزادی‌بخش و حق جهانی "سعادت") _ دانشگاه امام صادق علیه السلام...