فیلترها

شبکه یک - 20 فروردین 1400

عقل «انقلاب» و هوس «ارتجاع» (گزارش 18 سال مذاکره با غرب با توهم «اعتمادسازی»)

به مناسبت روز "انرژی هسته ای"- نشست "تاریخ چالش ها و سازش های هسته ای، دشمن شناسی...

مهر 1383

"آرمان‌خواهی"؛ واقع‌بینی و ارتجاع

شعبان 1383 - مشهد مقدس

شهریور 1386

فقه بر سر سه راهی؛ ارتجاع، اجتهاد یا التقاط؟!

نشست با روحانیون و دانشجویان

شبکه چهار - 18 خرداد 1394

امام ، مارکسیزم و سرمایه داری (نبرد همزمان با کفرو ارتجاع)

نشست" امام خمینی و حزب جهانی مستضعفین"- لانه جاسوسی 93