فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه چهار - 11 شهریور 1395

خطر بیگانه سازی "احکام دین" از "اهداف دین" - قسمت سوم

در جمع فضلای حوزه علمیه _ کاشان 90

شبکه چهار - 4 شهریور 1395

خطر بیگانه سازی "احکام دین" از "اهداف دین" - قسمت دوم

در جمع فضلای حوزه علمیه _ کاشان 90

شبکه چهار - 28 مرداد 1395

خطر بیگانه سازی "احکام دین" از "اهداف دین" - قسمت اول

در جمع فضلای حوزه علمیه _ کاشان 90

شبکه چهار - 17 اسفند 1396

"هندسه احکام" و معماری "تمدن جدید اسلامی" (تهدید زن امروز؛ از اخباری‌گری تا سکولاریسم)

روز زن – میلاد حضرت زهرا (س) – جمع خواهران حوزه علمیه حضرت زهرا (س) – 93