شبکه یک - 16 اردیبهشت 1401

"کار"، عبادت اقتصادی (ضرورت "کاردرمانی" برای اشراف بیکار)

نشست نهضت "تولید و اشتغال" ، جهاد علیه "فقر و فساد" ) _ روز کارگر _ اردیبهشت ۱۳۹۴هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha